News - Velkommen til det nye turnerings- og scoringssystem for alle cricketklubber i Danmark
View News

Velkommen til det nye turnerings- og scoringssystem for alle cricketklubber i Danmark

10-04-2021POSTED BY InjamDCF Khokhar


Velkommen til det nye turnerings- og scoringssystem for alle cricketklubber i Danmark

Fra sæson 2022 skal alle hold benytte det nye scoringssystem fra CricClubs.
DCF vil afholde kurser for at alle kan lære systemet. 

Alle hold kan allerede nu udpege dem der skal være ansvarlig for regnsskabsføring eller være klubadministrator.
Kurserne vil blive afholdt i marts og april. De specifkke datoer og hvor kurser bliver afholdt vil blive meldt i februar.

You can also enter comments by CricClubs Login

Comments: