# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Hemanth Singh Thakur
 Frem 2
5 562 100 10 50 1722
2 Aden Aftab
 Svanholm 3
4 246 290 70 100 2706
3 Hashim Rasul
 Svanholm 3
5 409 60 0 100 2569
4 Imran Mohammed
 Frem 2
5 137 300 10 50 1497
5 Israr Ali
 Copenhagen 3
5 454 -30 10 50 1484
6 Mazahar Munir
 Ishøj 4
4 316 140 0 0 0456
7 Arghawan Khan
 Copenhagen 3
1 364 0 0 50 1414
8 Rafi Cheema
 Hvidovre 3
5 403 0 10 0 0413
9 Lakshmi Narayana Kalivili
 Frem 2
4 238 110 10 50 1408
10 Chenchu Pavan Kumar Medarametla
 Frem 2
5 33 350 0 0 0383
11 Pronit Lahiri
 Fredensborg 2
6 297 0 30 50 1377
12 Shahid Mehar
 Ishøj 4
4 234 70 0 50 1354
13 Vishnuvardhan Ravichandran
 Frem 2
5 13 270 70 0 0353
14 Brijan Elwadhi
 Frem 2
5 267 0 30 50 1347
15 Mohammad Ali
 Copenhagen 3
3 318 0 0 0 0318
16 Amir Taimur
 Copenhagen 3
6 84 200 30 0 0314
17 Azim Khan
 Ishøj 4
1 204 60 0 50 1314
18 Ahsan Rahman
 Svanholm 3
3 23 230 20 0 0273
19 Mustakim Aslam
 Svanholm 3
5 29 200 40 0 0269
20 Rahul Roy Chowdhury
 Fredensborg 2
4 25 200 30 0 0255
21 Ashwin Singh Tensingh
 Fredensborg 2
6 100 80 50 0 0230
22 Muhammad Tariq Khan
 Copenhagen 3
5 99 90 40 0 0229
23 Rahman Mahmood
 Svanholm 3
4 48 160 20 0 0228
24 Pulin Dhar
 Fredensborg 2
5 134 70 20 0 0224
25 Zahid Mahmood
 Ishøj 4
4 218 0 0 0 0218
26 Sachin Kriplani
 Frem 2
5 6 150 50 0 0206
27 Sohail Din
 Copenhagen 3
5 99 0 100 0 0199
28 Hamza Niaz
 Copenhagen 3
6 175 0 20 0 0195
29 Khawar Ahmad Tahir
 Hvidovre 3
4 -8 180 20 0 0192
30 Vivek Bhatnagar
 Fredensborg 2
1 88 50 0 50 1188
31 Jatinder Pal Singh
 Frem 2
3 67 110 10 0 0187
32 Yasir Sarwar
 Copenhagen 3
5 171 10 0 0 0181
33 Jatin Dhar
 Fredensborg 2
3 0 160 20 0 0180
34 Syed Mohsin
 Hvidovre 3
1 105 50 20 0 0175
35 Jamshid Khan Laghmani
 Køge 2
2 50 110 10 0 0170
36 Haris Raswan Ahmed
 Svanholm 3
3 128 40 0 0 0168
37 Fazal Muhammad
 Copenhagen 3
4 3 110 0 50 1163
38 Abdul Rauf Khan
 Hvidovre 3
2 153 0 10 0 0163
39 Ali Hassan
 Svanholm 3
5 -10 130 40 0 0160
40 Jibran Khalil
 Copenhagen 3
6 77 70 10 0 0157
41 Rajkumar Jeyaraman
 Fredensborg 2
5 11 130 10 0 0151
42 Saif Ali Alam
 Svanholm 3
5 58 30 60 0 0148
43 Virendra Pawar
 Fredensborg 2
6 124 0 20 0 0144
44 Israr Ahmad
 Copenhagen 3
5 11 110 20 0 0141
45 Karthik Nookala
 Frem 2
1 0 90 0 50 1140
46 Naveed Ahmad
 Hvidovre 3
3 21 110 0 0 0131
47 Ehsan Karimi
 Svanholm 3
3 40 60 30 0 0130
48 Vidhya Sagar Karuturi
 Frem 2
1 59 50 20 0 0129
49 Senthil Gnanasambandan
 Fredensborg 2
2 15 110 0 0 0125
50 Zishan Ali
 Svanholm 3
1 4 60 10 50 1124
51 Shakerullah Safi
 Køge 2
2 57 60 0 0 0117
52 Shahid Sharif Khan
 Hvidovre 3
4 94 0 20 0 0114
53 Shahidullah Safi
 Køge 2
2 52 40 20 0 0112
54 Kedar Joshi
 Frem 2
3 91 0 20 0 0111
55 Harun Altaf
 Ishøj 4
3 8 50 50 0 0108
56 Umer Farooq
 AB 3
1 35 60 10 0 0105
57 Bjørn Børnig
 Køge 2
2 1 90 10 0 0101
58 Sukhpreet Singh
 Frem 2
2 96 0 0 0 096
59 Waseem Liaqat
 Ishøj 4
4 80 0 10 0 090
60 Dinesh Kannan
 Fredensborg 2
1 89 0 0 0 089
61 Ramakrishnan Ravi
 Fredensborg 2
3 9 80 0 0 089
62 Rajesh Muthukumar
 Fredensborg 2
6 18 30 40 0 088
63 Ilaya Raja Karuppasamy
 Fredensborg 2
3 48 0 40 0 088
64 Syed Mudassir Shah
 Copenhagen 3
4 28 50 0 0 078
65 Gaghavendra Murali
 Fredensborg 2
2 -2 80 0 0 078
66 Anthony Joseph
 Frem 2
4 77 0 0 0 077
67 Moeez Cheema
 Hvidovre 3
5 -4 60 20 0 076
68 Leik Cheema
 Hvidovre 3
5 75 0 0 0 075
69 Mohammad Sahil
 Køge 2
4 -6 60 20 0 074
70 Asad Shah
 Svanholm 3
1 0 60 10 0 070
71 Asif Ahmad
 Hvidovre 3
1 49 20 0 0 069
72 Qaisar Altaf
 Ishøj 4
4 59 0 10 0 069
73 Josef Mirzazadeh
 Køge 2
3 -8 70 0 0 062
74 Rehan Gol
 Køge 2
4 -28 70 20 0 062
75 Ashwin Shankar
 Fredensborg 2
1 56 0 0 0 056
76 Meet Jariwala
 Frem 2
2 25 20 10 0 055
77 Musawar Ahmed Chima
 Hvidovre 3
5 34 0 20 0 054
78 Atif Ayub
 Ishøj 4
3 13 40 0 0 053
79 Imran Khan
 AB 3
1 42 0 10 0 052
80 Arun Shankar
 Fredensborg 2
2 2 50 0 0 052
81 Rizwan Khan
 Svanholm 3
5 42 0 10 0 052
82 Krishnarjuna Kurri
 Frem 2
2 21 10 20 0 051
83 Humair Ali
 Ishøj 4
1 0 30 20 0 050
84 Zulfiqar Khan
 Copenhagen 3
3 -10 50 10 0 050
85 Ganesh Vijaukumas
 Frem 2
2 48 0 0 0 048
86 Mohammad Rehman
 Hvidovre 3
3 47 0 0 0 047
87 Ali Faiz
 Ishøj 4
3 5 30 10 0 045
88 Abdul Wahid Mahmood
 Svanholm 3
1 25 20 0 0 045
89 Fahim Jan
 Copenhagen 3
4 42 0 0 0 042
90 Prasad Puthiya
 Fredensborg 2
1 41 0 0 0 041
91 Mansoor Khan
 Ishøj 4
1 0 20 20 0 040
92 Ali Raya
 AB 3
1 35 0 0 0 035
93 Mateen Sarwar
 Svanholm 3
1 4 30 0 0 034
94 Abhinav Chauhan
 Frem 2
1 1 20 10 0 031
95 Benyamin Ahmed
 AB 3
1 1 30 0 0 031
96 Nimesh Rajamohanan
 Fredensborg 2
2 31 0 0 0 031
97 Afzal Khan
 Copenhagen 3
2 -10 -10 50 0 030
98 Shahabodin Uriakhail
 Køge 2
1 29 0 0 0 029
99 Kamran Ahmad
 Hvidovre 3
3 29 0 0 0 029
100 Azaan A
 Hvidovre 3
1 8 20 0 0 028
101 Deepak Akar
 Fredensborg 2
1 26 0 0 0 026
102 Hewad Marof
 Køge 2
1 46 -20 0 0 026
103 Navid Safi
 Køge 2
1 -6 20 10 0 024
104 Mohammad Hosain Ghafari
 Køge 2
1 24 0 0 0 024
105 Inayatur Rahman Jalawan
 Køge 2
1 2 20 0 0 022
106 Talha Waqas Saad
 Hvidovre 3
2 11 0 10 0 021
107 Sujeet Kumar Biswal
 Frem 2
1 0 20 0 0 020
108 Hidayat Safi
 Køge 2
2 30 -10 0 0 020
109 Kashif Ahmad
 Hvidovre 3
2 19 0 0 0 019
110 Suleman Naim
 AB 3
1 18 0 0 0 018
111 Asif Khan
 Køge 2
1 7 0 10 0 017
112 Nasir Ahmad
 Ishøj 4
4 17 0 0 0 017
113 Arbaz Khan
 Køge 2
2 2 0 10 0 012
114 Iftikhar Ahmed
 Hvidovre 3
2 12 0 0 0 012
115 Khalid Mir
 Ishøj 4
2 1 10 0 0 011
116 Harris Sharif
 AB 3
1 1 10 0 0 011
117 Ammaar Anwar
 Svanholm 3
1 0 0 10 0 010
118 Havish Jayakumar
 Fredensborg 2
1 0 0 10 0 010
119 Mikkel Grøn
 AB 3
1 10 0 0 0 010
120 Obeidullah Safi
 Køge 2
1 -10 0 20 0 010
121 Saib Arifeen Ahmad
 Svanholm 3
1 0 10 0 0 010
122 Hasnain Kiani
 AB 3
1 -10 20 0 0 010
123 Charl Pienaar
 Fredensborg 2
1 9 0 0 0 09
124 Raheel Asghar
 Ishøj 4
1 8 0 0 0 08
125 Qasim Zaman Paswal
 AB 3
1 8 0 0 0 08
126 Kamal Jl
 Fredensborg 2
2 5 0 0 0 05
127 Flemming Søndergaard
 Køge 2
3 -26 0 30 0 04
128 Zulfiqar Ali Sandhu
 Ishøj 4
3 3 0 0 0 03
129 Shafqat Mahmood
 Ishøj 4
2 1 0 0 0 01
130 David Hemmet
 Køge 2
1 -9 0 10 0 01
131 Irfan Ahmad
 Copenhagen 3
1 0 0 0 0 00
132 Osama Jamal Hussain
 Svanholm 3
1 0 0 0 0 00
133 Irfan Ullah Paracha
 Copenhagen 3
1 0 0 0 0 00
134 Tauqeer Ahmed Nazeer
 Svanholm 3
3 0 0 0 0 00
135 Toseef Adnan Kiyani
 AB 3
1 0 0 0 0 00
136 Farhad Kiyani
 AB 3
1 -10 10 0 0 00
137 Matti Jacobsen
 Køge 2
1 -10 0 10 0 00
138 Nazakat Khan
 Køge 2
1 0 0 0 0 00
139 Tommy Jespersen
 Køge 2
2 -1 0 0 0 0-1
140 Talat Munshi
 Fredensborg 2
1 -7 0 0 0 0-7
141 Valdemar Erik Guldager
 Køge 2
2 -8 0 0 0 0-8
142 Zaaid Sethi
 Svanholm 3
2 -8 0 0 0 0-8
143 Sajid S
 Hvidovre 3
2 -8 0 0 0 0-8
144 Sridhar Chitrala
 Fredensborg 2
1 1 -10 0 0 0-9
145 Rohid Safi
 Køge 2
1 -10 0 0 0 0-10
146 Shafqat Majoka
 Hvidovre 3
1 -10 0 0 0 0-10
147 Rameen Cheema
 Hvidovre 3
5 1 -40 20 0 0-19
148 Naweed Amini
 Køge 2
2 -9 -10 0 0 0-19